ธงตั้งโต๊ะ Table Flag

ธงนานาชาติ แบบตั้งโต๊ะ ผลิตด้วยผ้าชนิดพิเศษ แบบเดียวกับที่ใช้ในการประชุมระดับนานาชาติ​ ระดับ​ประเทศ​ และงานประชุม​สัมมนา​สำคัญ ต่างๆ ทางเรายังมีผ้าหลายชนิด และฐานหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการใช้งานในแบบต่างๆของลูกค้า

ธงตั้งโต๊ะ Table Flag

คิวแฟลกส์รับทำธงที่ใช้วิธีการผลิตแบบดิจิตอลปริ้น เพื่อให้ได้ธงที่สีสด รายละเอียดครบถ้วน ลายชัด สำหรับใช้ในงานประชุม งานเซนต์สัญญา ประดับภายในอาคาร 

ขนาดธงตั้งโต๊ะหรือ  Flag size ที่ใช้โดยที่วไป 

  • ขนาดผืนธง 13.50x20 cm. 
  • ขนาดผืนธง 15x22.5 cm. 
  • ขนาดผืนธง 20x30 cm. 

วิธีการเย็บ จะเป็นการเย็บสวมเสา เพื่อให้ธงแนบอยู่ที่เสา

 

ผ้า Blacklit

ธงชายหาด ขนาด 60x240 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 45x190 ผ้า Blacklit ด้าน 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า

ผ้าร่ม

ธงชายหาด ขนาด 60x240 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 45x190 ผ้า Blacklit ด้าน 2 หน้า

ผ้าต่วน

ธงชายหาด ขนาด 60x240 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 45x190 ผ้า Blacklit ด้าน 2 หน้า