คู่มือประกอบ Roll Up SKL

Roll Up

Roll up ขนาด 60x160 cm. ใน 1 กล่องประกอบด้วย

  1. ชุด Roll up  (หมายเลข 1)   1 ชิ้น
  2. เสาสามท่อน  (หมายเลข 2)  1ชุด
  3. กระเป๋าสำหรับจัดเก็บชั้นวางทั้งชุด (หมายเลข 3) จำนวน 1 ใบ

ขั้นตอนการประกอบ Roll up

  1. หมุนขาตั้งออกมาดังรูป (Step 1)
  2. ประกอบเสาไว้สำหรับค้ำผืน  (Step 2)
  3. ดึงผืน Roll up ขึ้นจนถึงปลายเสา (Step 3)
  4. นำตัวล็อค จุด A เกาะไว้ตรงจุด B (Step 4)