Automatic Backdrop Alcohol

ในช่วงวิกฤติโควิด (COVID-19) ร้านค้าหรือหน่วยงานก็ยังคงต้องการโปรโมทสินค้า หรือ บริการ และยังคงต้องห่วงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าผู้ใช้บริการ

" Backdrop พร้อมเครื่องพ่นฆ่าเชื้ออัตโนมัติ "
Automatic Alcohol Backdrop

  ในช่วงวิกฤติ Covid-19 ร้านค้า หรือหน่วยงานก็ยังคงต้องการโปรโมทสินค้า หรือบริการ และยังต้องห่วงเรื่องความสะอาดปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ใน 1ชุด ประกอบด้วย

  • โครงอลูมิเนียม ถอดประกอบได้ ขนาด 60×200 ซม.
  • ผ้าคลุมBackdrop วัสดุผ้าโพลีเอสเตอร์ สามารถสั่งพิมพ์ลาย โลโก้ตามแบบลูกค้า
  • งานพิมพ์ระบบดิจิตอล พิมพ์ 1ด้าน
  • เครื่องจ่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
  •  ความจุแท๊งค์บรรจุน้ำยา 1,000 ml.
  •  สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้วยระบบเซ็นเซอร์ ไม่ต้องสัมผัสหรือกด 
  •  สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งแบบ เจล หรือ สบู่

นอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่
น้ำหนักเบา สามารถ ยก ย้ายได้สะดวก