ธงแลกเปลี่ยน Exchange Flag

ธงแลกเปลี่ยน Exchange Flag ธงที่ระลึกสำหรับงานแข่งขันกีฬา หรือ โอกาสพิเศษต่างๆ

EXCHANGE FLAG   หรือ ธงแลกเปลี่ยน 

ธงแลกเปลี่ยน หรือ ธงที่ระลึกใช้สำหรับการแข่งขันกีฬา และ โอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือ ผุ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นธรรมเนียมในการพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน