คู่มือประกอบชั้นวางโบรชัวร์ SKL

ชั้นวางโบร์ชัวร์ ใน 1 กล่องประกอบด้วย

  1. ชั้นวาง (หมายเลข 1) จำนวน 1  อัน
  2. กระเป๋าสำหรับจัดเก็บชั้นวางทั้งชุด (หมายเลข 2) จำนวน 1 ใบ

ขั้นตอนการประกอบชั้นวางโบร์ชัวร์

  1. ดึงชั้นวางขึ้นในแนวตั้งจนได้ระยะ (step 1)
  2. นำตัวล็อค จุด A เกาะไว้ตรงจุด B (step 2)
  3. เกี่ยวตัวล็อคดังรูป (step 3)