คู่มือและวิธีการประกอบธง (Beach Flag Manual)

ขั้นตอนการประกอบผืนธงชายหาดกับเสา

ธงชายหาดของเราขนาดเท่าไหรน๊า!!! เช็คที่นี่

1. นำปลายเสาธงชายหาดที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าตรงช่องข้างๆธงดังรูป (step 1)

2. ดันปลายเสาเข้าไปให้สุดปลายธงดังรูป (step 2)

3. ปรับหูธง (หูผ้าสีขาวหรือสีดำ) ที่ติดกับผืนธงเข้ากับตัวเกี่ยวเสาให้ได้ตำแหน่ง (step 3)

4. เกี่ยวหูธงที่ตัวเกี่ยวดังรูป (step 4)

 

ขั้นตอนการประกอบเสาธงชายหาดแต่ละขนาด

ขนาดเสา 2.8 m. ใช้สำหรับธงขนาด 45x190 cm. (ความสูงรวมเสาฐานประมาณ 2.4 เมตร)

ขนาดเสา 3.4 m. ใช้สำหรับธงขนาด 60x240 cm. (ความสูงรวมเสาฐานประมาณ 3 เมตร)

ขนาดเสา 4.5 m. ใช้สำหรับธงขนาด 70x350 cm. (ความสูงรวมเสาฐานประมาณ 4 เมตร)

ขนาดเสา 5.6 m. ใช้สำหรับธงขนาด 80x450 cm. หรือ 80x420 cm. (ความสูงรวมเสาฐานประมาณ 5 เมตร)

 

 

ขั้นตอนการประกอบฐานแทงค์น้ำ