ธงนำทางอพยพหนีไฟ

รับทำธงอพยพหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟ Emergency Flag ใช้เป็นสัญลักษณ์นำทางไปที่จุดรวมพล หรือ จุดนัดหมาย งานพิมพ์ตัวหนังสือชัดอ่านง่าย มีให้เลือกถึง 20 สีไม่ซ้ำกัน

ธงนำทางอพยพหนีไฟ Emergengy Leader Flag 

รับผลิตธงนำทางหนีไฟ หรือ ธงหนีไฟ ใช้เพื่อให้ผู้นำการอพยพแสดงเป็นสัญลักษณ์เพื่อนำทางให้พนักงาน หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารไปยังจุดรวมพลที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเกิดอัคคีภัย หรือ เหตุฉุกเฉินต่างๆ

  • แบบพร้อมส่ง มี 4 รูปแบบธง
  • ขนาดธงมี 2 ขนาด 20x30 cm (เทียบเท่ากระดาษขนาด A4) และ 30x45 cm. (เทียบเท่ากระดาษขนาด A3)

  • วัสดุผลิตจากผ้าต่วน หรือ ผ้าซาติน มีความมันเงา
  • พิมพ์ข้อความด้วยระบบดิจิตอล ทำให้ข้อความคมชัด อ่านง่าย 
  • มีให้เลือกถึง 20 สี สะดวกในการแบ่งตามแผนก หรือ กลุ่ม
  • อุปกรณ์เสริม ก้านธงหนีไฟ และ ฐานเสียบธงหนีไฟ

*** สามารถพิมพ์ข้อความของลูกค้าเองเช่น การระบุแผนก หรือ กลุ่มได้

***สามารถผลิตขนาดตามความต้องการของลูกค้าได้ 

 

 

ธงหนีไฟ safety first

 

ผ้าต่วน

ธงชายหาด ขนาด 60x240 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 45x190 ผ้า Blacklit ด้าน 2 หน้า

 

ผ้า Blacklit ปริ้น 2 หน้า

ธงชายหาด ขนาด 60x240 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 70x320 cm. ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า
ธงชายหาด ขนาด 45x190 ผ้า Blacklit ด้าน 2 หน้า