คู่มือประกอบแบคดรอปผ้า SKL

Backdrop แบคดรอปผ้า

Backdrop ขนาด 240x230 ใน 1 กล่องประกอบด้วย

 1. ผืน Backdrop (หมายเลข 1) จำนวน 1  ผืน
 2. ขาตั้ง  (หมายเลข2) จำนวน 1 คู่
 3. มุมล่าง สี่เหลี่ยมมุมฉาก L-R  (หมายเลข3) จำนวน 1 คู่
 4. มุมบน ขอบโค้ง L-R (หมายเลข4) จำนวน 1 คู่
 5. เสาสำหรับขอบบนและล่าง เสา 4 ท่อน มีทางแยกสำหรับต่อกับเสากลาง 1 จุด    (หมายเลข5) จำนวน 2 ชุด
 6. เสาสำหรับประกอบขอบ L-R เสา 3 ท่อน  (หมายเลข 6) จำนวน 2 ชุด
 7. เสาสำหรับประกอบเสากลาง เสา 4 ท่อนตรง ไม่มีทางแยก (หมายเลข 7) จำนวน 1 ชุด
 8. ถุงน้ำ จำนวน 2 อัน
 9. กระเป๋าสำหรับจัดเก็บเคาเตอร์ทั้งชุด (หมายเลข 9) จำนวน 1 ใบ
 10. ถุงมือ 1 คู่ (หมายเลข 10) จำนวน 1 คู่

ขั้นตอนการประกอบ backdrop

 1. วางขาตั้ง backdrop (หมายเลข 2) ทั้งสองด้าน แล้วนำถุงน้ำ (หมายเลข 8) มาวางด้านบน (Step 1)
 2. ต่อขอบล่าง (หมายเลข 3 และ หมายเลข 5) ต่อเข้ากันดังรูป  (Step 2)
 3. เสาขอบ L-R (หมายเลข 6) ต่อเข้ากับขอบล่างทั้งสองด้าน (Step 3)
 4. ต่อเสากลาง (หมายเลข 7)  (Step 4)
 5. ต่อขอบบน (หมายเลข 4)  (Step 5)
 6. ต่อขอบบน (หมายเลข 5) (Step 6)
 7. ใส่ผืน backdrop ตามรูป (Step 7) **เนื่องจากผืนเป็นสีขาว รบกวนใช้ถุงมือจับผืนเพื่อป้องกันผืน backdrop ค่ะ
 8. ติดซิปด้านล่างผืน และ ปรับดึงผืนให้สวยงาม (Step 8)

หมายเหตุ: หลังจากวาง backdrop เรียบร้อยแล้ว เติมน้ำลงถุงน้ำทั้งสองด้าน