เสาธงไกด์ 

เสาธงนำเที่ยวยืดหดได้ พกพาไปได้สะดวก มีฟองน้ำจับกระชับมือ มี 2 ขนาด 

  • ขนาด 1.2 เมตร 
  • ขนาด 2 เมตร