ธงโลโก้

รับผลิต ธงตราสินค้า ธงโฆษณา ธงบริษัท หรือ หน่วยงาน เพื่อติดตั้งในหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือ ทำกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้า

ธงโลโก้ / Logo Flag 

- เรามีวิธีการผลิตทั้งแบบ digital printing และ การสกรีน ลงบนผ้า ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
- โดยมีผ้าให้เลือกหลายชนิด (ผ้าร่มที่ใช้กันทั่วไป ผ้าตาข่ายที่เพิ่มความคงทน และผ้าชนิดพิเศษที่สามารถพิมพ์ได้ทั้ง 2 ด้าน)
- โดยสิ่งที่เราคำนึงถึงที่สุดคือค่าสี ต้องผลิตให้ตรงหรือใกล้เคียงที่สุดกับ Brand identity ของลูกค้า 

ธงโลโก้ / Logo Flag 

ธงโลโก้ / Logo Flag 

ธงโลโก้ / Logo Flag 

ตัวอย่างผลงาน

ผ้าร่ม

ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า

 

ผ้านิตติ้ง

ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า

 

ผ้าต่วน

ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า

 

ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า

ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า
ธงโลโก้ ธงบริษัท ธงผ้า