ธงโลโก้

รับผลิต ธงตราสินค้า ธงโฆษณา ธงบริษัท หรือ หน่วยงาน เพื่อติดตั้งในหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือ ทำกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้า

ธงโลโก้ / Logo Flag 

- เรามีวิธีการผลิตทั้งแบบ digital printing และ การสกรีน ลงบนผ้า ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
- โดยมีผ้าให้เลือกหลายชนิด (ผ้าร่มที่ใช้กันทั่วไป ผ้าตาข่ายที่เพิ่มความคงทน และผ้าชนิดพิเศษที่สามารถพิมพ์ได้ทั้ง 2 ด้าน)
- โดยสิ่งที่เราคำนึงถึงที่สุดคือค่าสี ต้องผลิตให้ตรงหรือใกล้เคียงที่สุดกับ Brand identity ของลูกค้า 

ธงโลโก้ / Logo Flag 

ธงโลโก้ / Logo Flag 

ธงโลโก้ / Logo Flag