ธงราวโลโก้ Bunting Flag

ธงราวโลโก้ Butiing flag

ธงราวโลโก้ Logo Bunting Flag

รับผลิตธงราวโลโก้ ลูกค้าสามารถใส่หรือดีไซน์โลโก้และข้อความต่างๆลงบนผืนธงเพื่อความโดดเด่นและเป็นเอกลัษณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดขนาดธงและความยาวเพื่อให้เหมาะสมลงตัวกับพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง

วิธีการผลิตมี 2 แบบ

  • แบบพิมพ์ หรือ ดิจิตอลปริ้น (DIgital Print) เหมาะกับงานที่โลโก้มีความละเอียดสูง งานดีไซน์ลงผืนธงมีความละเอียดสูง
  • แบบสกรีน (Screen) เหมาะกับงานที่โลโก้มีความละเอียดน้อย เน้นการมองระยะไกล 

 

วิธีการผลิต PRODUCTION METHOD มี 3 อย่าง

  • ธงราวผ้า Fabric ให้ความพริ้วไหวของตัวผ้า สามารถพิมพ์ลายละเอียดได้ครบถ้วนตามการออกแบบ
  • ธงราวพีวีซี PVC ให้ความแข็งแรง คงทน แต่ค่อนข้างจำกัดรายละเอียดของโลโก้
  • ธงราวไวนิล Vinyl ให้รายละเอียดค่อนข้างครบถ้วน แต่อาจจะไม่ค่อยพริ้วไหว

รูปแบบธงราว หรือ Bunting Pattern ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะกับรูปแบบและคอนเซปของงาน

 

ตัวอย่างผลงาน

ผ้าร่ม

ธงราว ธงราวโลโก้ ธงราวบริษัท
ธงราวโลโก้ ธงราวบริษัท
ธงราวโลโก้ ธงราวบริษัท
ธงราวโลโก้ ธงราวบริษัท

 

ผ้า Blacklit ด้าน ปริ้น 2 หน้า

ธงราวโลโก้ ธงราวบริษัท
ธงราวโลโก้ ธงราวบริษัท