คู่มือประกอบเคาเตอร์ SKL

 

เคาเตอร์ผ้า

เคาเตอร์ผ้า ขนาด 80x53x100 cm. ใน 1 กล่องประกอบด้วย

  1. เคาเตอร์ผ้า (หมายเลข 1) จำนวน 1 ผืน
  2. เสา 2 ท่อน (หมายเลข2) จำนวน 4 คู่
  3. แผ่นทอปเคาเตอร์ (หมายเลข3) จำนวน 1 ชิ้น
  4. แผ่นฐานเคาเตอร์ (หมายเลข4) จำนวน 1 ชิ้น
  5. ถุงมือ 1 คู่ (หมายเลข 5) จำนวน 1 คู่
  6. กระเป๋าสำหรับจัดเก็บเคาเตอร์ทั้งชุด (หมายเลข 6) จำนวน 1 ใบ

ขั้นตอนการประกอบเคาเตอร์ผ้า

  1. นำฐานเคาเตอร์วางโดยหงายด้านสีขาว (มีระบุตัวเลข 1) ขั้นด้านบน จากนั้นนำเสาท่อนที่ระบุหมายเลข 1 ขันให้ครบทั้ง 4 จุด (step 1)
  2. นำเสาท่อนที่ระบุหมายเลข 2 ต่อกับเสาหมายเลข 1 จากนั้นใส่ผืนเคาเตอร์ผ้ากองไว้ดังรูป (step 2)
  3. นำทอปเคาเตอร์วางด้านบน โดยขันเสากับทอปด้านบนให้แน่น วิธีการขันเสาคือหมุนตัวเสาจนเสาหมายเลข 2 แน่นติดกับทอปเคาเตอร์ (step 3)
  4. เก็บขอบเคาเตอร์ตามแนวร่อง ทั้งด้านบนและด้านล่าง (step 4)